Hvordan voksne kan hjelpe barn i krise?

Barnepsykolog Ane Simonsen gir noen forslag til hvordan voksne kan hjelpe barn i krise. Møtet ble gjennomført 1. januar.

Ane gir noen knagger for krisehåndtering:

  • Trygghet smitter - når du er trygg blir barna trygge
  • Spør hva barna lurer på og svar på det
  • Oppretthold normalitet i det unormale
  • La barna få ta del i fellesskapet

 

Se opptak av møtet på Youtube

 


Publisert: 03.01.2021 18:24
Sist endret: 04.01.2021 15:53