Undersøkelsen er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Viken fylkeskommune og vil gi viktig kunnskap om hvordan folk har det i Viken og hvordan de trives i nærmiljøet der de bor.

Gjennom denne undersøkelsen vil Gjerdrum kommune få helt ny unik, lokal kunnskap om hvordan våre innbyggere opplever egen livssituasjon. 25 % av alle innbyggere over 18 år vil bli invitert til å svare på undersøkelsen. Vi oppfordrer alle som får invitasjon på e-post og SMS til å svare på undersøkelsen. Dette er informasjonen som Gjerdrum kommune trenger i sitt arbeid for å bedre innbyggernes helse, trivsel og livskvalitet. Hvis vi skal skape gode lokalsamfunn og nærmiljø må vi vite hvordan folk har det, og vi trenger din stemme.

Det er tilfeldig hvem som får invitasjon, og undersøkelsen gjennomføres i regi av FHI. Spørsmålene handler om alt fra trivsel i nærmiljø til søvn, tilgang til ulike fasiliteter, sosial kontakt og omgang, psykisk og fysisk helse, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner og bruk av tobakk og alkohol.

Undersøkelsen sendes ut 8. november, og det vil være mulig å svare på undersøkelsen til og med 26. november. Som takk for hjelpen vil Folkehelseinstituttet og Viken fylkeskommune trekke ut fem personer i Viken som vil motta et gavekort pålydende 5000 kroner.  

Det er trygt å delta! Svarene fra spørreundersøkelsen blir oppbevart og behandlet i henhold til gjeldende regler om personvern. Det vil heller ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i statistikk.

Her finner du mer informasjon om undersøkelsen.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte Viken på e-post: folkehelse@viken.no eller ringe telefon: 32 30 40 50. Telefonen er bemannet mellom 08.00-20.00 på hverdager og 10.00-15.00 i helger i perioden 8.-26. november.


Publisert: 04.11.2021 14:50
Sist endret: 05.11.2021 11:55