Hva skjer videre i evakueringssonen?

Redningsarbeidet fortsetter i skredområdet. Fram til det avsluttes kommer alle andre oppgaver i andre rekke. Mange av de som er evakuert eller berørt på andre måter tar kontakt med oss for å få vite hva som skjer. Det eneste som vi kan si for sikkert i dag er at ingen får komme inn i evakueringssonen før det blir vurdert som trygt. 

NVE jobber med å kartlegge grunnforholdene og deres vurderinger er førende for åpning og tilgang til områdene. 

Hvor lenge vil jeg være evakuert?

Det jobbes med å innskrenke evakueringssonen så snart vi vet at det er trygt. Vi vet ikke når disse beslutningene blir tatt. De som har bolig i områder som endrer status vil få beskjed umiddelbart.

Når kan jeg komme inn for å hente ting hjemme?

Ingen kan gå inn i evakueringssonen uten følge fra politiet. Det vil bli lagt en plan for å følge folk til de eiendommene der det regnes som trygt. Denne planen vil først utarbeides når redningsarbeidet er avsluttet og NVE har gjort sine vurderinger av grunnforholdene.

Jeg har fått melding om at jeg kan flytte hjem, men synes det er for tidlig. Hva gjør jeg?

Etter hvert som evakueringssonen reduseres, vil folk få tilbud om å flytte hjem. Noen av disse boligene mangler vann, eller det kan være andre grunner til at folk er usikre på om de skal flytte hjem nå. Dersom dette gjelder deg må du ta kontakt med eget forsikringsselskap for å diskutere dekning av erstatningsbolig.


Publisert: 02.01.2021 15:38
Sist endret: 04.01.2021 16:36