Innhold

Gjennom Gjerdrum sitt MOT arbeid, blir det hvert år valgt ut nye Unge MOTivatører (UM'ere) på 9. trinn. Sammen med UM’erne fra 10.trinn og de voksne coachene, gjør de en viktig jobb for barne- og ungdomsmiljøet i bygda.

UM’erne skal være rollemodeller og gode forbilder for andre. Bidra til å gjøre det enklere for de rundt seg ril å leve, bry seg og si nei, og styrke oppvekstmiljøet i positiv retning gjennom å være kulturbyggere.

Unge MOTivatører drar i 9.klasse på besøk til 7.trinn, både på Veståsen og Gjerdrum barneskole. De gjennomfører tre skolebesøk for å hjelpe til med å gjøre overgangen fra barne- til ungdomsskolen enklere. Årets første besøk på barneskolene blir i november.

I 10.klasse arbeider UM’erne aktivt med å forsterke det gode miljøet på ungdomsskolen og i lokalsamfunnet. De er med på å krydre hverdagen ved å bidra på forskjellige MOT-arrangement og andre aktiviteter på eller utenfor skolen i regi av MOT lokalt eller sentralt.

Bildet viser årets UM'ere samt med coachene fra ungdomsskolen.


Publisert: 31.10.2019 10:32:28
Sist endret: 31.10.2019 10:32