Vi anbefaler å søke plass i alle de barnehagene som er aktuelle i prioritert rekkefølge.

Det er samordnet opptak for alle barnehager i Gjerdrum uansett om du søker privat eller kommunal barnehage.

  • Søknader innkommet etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet ved hovedopptak, men i løpende opptak senere ved eventuelle ledige plasser.
  • Bare søknader med ønsket oppstart før 15.12.2023 vil bli behandlet i opptaket. Søknader med ønsket oppstart senere enn det blir behandlet i løpende opptak ved eventuelle ledige plasser gjennom året.
  • De som fyller ett år innen utgangen av november her rett til plass innen utgangen av den mnd. de fyller ett år.  
  • Dersom det søkes prioritert plass må dokumentasjon leveres kommunen innen søknadsfristen. Har kommunen ikke mottatt dokumentasjon før 1. mars blir søknaden om prioritet ikke tatt tilfølge.
  • Søskenprioritet trenger ikke dokumenteres dersom barna har samme både mor og far og bor sammen i samme husholdning. (Må være registrert på samme adresse i folkeregisteret)

Oversikt over barnehagene finner dere her.

Ved generelle spørsmål om søknad og opptak ta kontakt med Gjerdrum kommune ved konsulent for barnehagemyndigheten Nelly Barli tlf. 66106000 ev. epost nelly.barli@gjerdrum.kommune.no

Ved spesifikke spørsmål som gjelder den enkelte barnehage ta kontakt med barnehagens styrer. Telefonnummer og mailadresse finnes i oversikten over barnehagene her.

Det er styrer som foretar opptaket, kommunen bare samordner. 


Publisert: 24.01.2023 08:51:26
Sist endret: 24.01.2023 08:52