Innhold

Husk å søke barnehageplass før 1. mars.

Søknaden sendes elektronisk via Barnehageportalen.  Hovedopptak med frist 1. mars gjelder plasser for barnehageåret 2020-2021 med oppstart etter 01.08.2020.

Vi anbefaler deg å søke alle de barnehagene som er aktuelle i prioritert rettefølge. Det er samme søknadsskjema for alle barnehager i Gjerdrum og felles opptak uansett om du søker privat eller kommunal barnehage.

  • Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.
  • Søknader innkommet etter fristen vil ikke bli behandlet ved hovedopptak.
  • Dersom det søkes prioritert plass må dokumentasjon sendes i post innen søknadsfristen 1. mars.

Foto: Frøydis Rolid


Publisert: 23.01.2020 13:28:56
Sist endret: 23.01.2020 13:28