Innhold

Carsten besvarer her noen av spørsmålene vi har fått inn angående forsikring og informerer om hva det er viktig for deg som er evakuert å huske på. Se innslaget i dagens informasjonsmøte eller les deg opp her.

Kontakt med forsikringsselskapene

Flere har spurt om oss det er mulig å samordne kontakt mot forsikringsselskapene. 

Vi i Huseierne tror at det er lurt at hver familie har hver sin kontakt mot sitt forsikringsselskap. Selv om årsaken er lik, vil løsningene være ulike for hver familie. Og da må man uansett snakke med sitt forsikringsselskap. Det kan allikevel være lurt å få hjelp fra noen i familien med å håndtere kommunikasjonen med forsikringsselskapet.

Erfaringsmessig kan det bli mye kommunikasjon, og det vil ta lang tid. Få et godt system for dokumentasjon med en gang, og sørg for å dokumentere alle samtaler som gjøres. Få blant annet navn på alle man snakker med.

En annen erfaring vi i Huseierne har gjort er at det ofte er på innbo-siden at det er utfordringer i forsikringsoppgjøret. Dette gjelder særlig for de som har mistet huset og eiendelene sine.

Les mer i våre råd til evakuerte her

Huskeliste for forsikring:

  • Få oversikt over hvilke forsikringer du har for hus, innbo, bil, syke-/behandlingsforsikring, med mer. 
  • Snakk med forsikringsselskapet så tidlig som mulig. Meld fra at du har tap, er evakuert eller lignende.
  • Skriv alltid ned navnet på den du snakker med hos forsikringsselskapet. Noter også dato og klokkeslett for samtalene.
  • Samle alle notater i en notatblokk/perm eller lignende.
  • Sett opp en oversikt over alt innboet du/dere har. Lag en liste, rom for rom.
  • Vær forberedt på at det kan ta tid å rekonstruere hva man har. I tillegg kan forsikringsoppgjøret ta tid.
  • Be om hjelp fra advokat hvis dere støter på utfordringer. Bruk gjerne hjelp i organisasjoner du er medlem i, fagforeninger med mer. 

Kilde: Huseierne 

Spørsmål og svar:

Hvor lenge kan vi være på evakueringssenteret før forsikringen trer i kraft? 

Kommunen og forsikringsselskapet håndterer betalingen på evakueringssenteret. Erfaringsmessig vil det ofte ta en god stund før boliger blir klarert for tilbakeflytting, eller det blir klargjort hvilke områder som etter hvert blir ubeboelig.

Derfor vil det etter hvert være greit å se seg om etter en annen midlertidig bolig. Snakk med forsikringsselskapet ditt om kontrakt, leiebetaling, med videre. Husforsikring (og eventuelt innboforsikring) dekker erstatningsbolig.  

Hva skjer om man har leid en ny bolig, og får beskjed om at man kan flytte hjem? Hvilke ansvarsforhold oppstår når man plutselig har to boliger? Vil forsikringsselskapet dekket depositum?

Snakk med forsikringsselskapet når leiekontrakten inngås for å avklare dette. Det går an å få kontrakter med kortere oppsigelsestider, slik at man slipper å sitte med to boliger. Vi håper og tror at utleiere vil være med på dette i denne spesielle situasjonen. Men uansett vil selskapet dekke leien for den avtalte leieperioden.

Depositum dekkes i utgangspunktet ikke av forsikringsselskapene. Dette er en litt rar regel. Men vi vet at flere selskaper nå dekker depositum for de som er rammet i skredulykken. Og Finans Norge har anmodet selskapene om å gjøre dette.

Spør ditt forsikringsselskap hvordan de forholder seg, og minn dem gjerne på Finans Norges anmodning (husk å notere navn på den du snakker med). 

Leie bolig

Mange skal nå leie bolig for kortere eller lenger tid. Her er noen tips når du skal leie bolig:

Bruk standardkontrakter!

Det finnes flere standardkontrakter som ivaretar både leietaker og utleier. Bruk helst en av disse. Hør med forsikringsselskapet om de har krav om at noen brukes. Standardkontrakter får man for eksempel fra Huseierne (medlemmer) og Forbrukerrådet.

Oppsigelsesadgang

Man kan avtale at leieboeren har mulighet til å si opp avtalen. Det kan være greit i leieforhold der man tror man skal kunne flytte tilbake. (Sjekk med forsikringsselskapet, de skal uansett dekke leien ut leietiden.) Ellers fungerer husleieloven slik at man enten leier tidsbestemt  og da er minstetid tre år (ett år hvis man leier i kjellerhybel hos de som leier ut). Eller så leier man tidsubestemt – da løper leien til utleier sier opp avtalen. Tidsbestemte avtaler er det mest vanlige, men det går an å avtale at leieboer har mulighet til å si opp avtalen i disse avtaleforholdene også. 

Depositum

Depositum skal kun betales inn på en egen depositumskonto. Dette vil forsikringsselskapet også kreve men dette er meget viktig. Da er man sikret at utleier ikke tar ut pengene uten at leieboer (og forsikringsselskapet) er enige. 

Lag en overtagelsesprotokoll!

Når du overtar boligen så er det greit å ta en runde for å se etter feil og mangler. Lag en liste som legges med som et vedlegg til kontrakten eller send den til boligeier så raskt som mulig etter overtagelse. Dokumenter feilene med bilder slik at du slipper å betale eller få skylden senere. Husk å se over møblene hvis du leier møblert! 

Sjekk hva som er inkludert i husleien!

Er strøm, TV, fyring og internett inkludert i leien? Disse kostnadene skal forsikringsselskapet i utgangspunktet dekke, men du må da eventuelt sørge for å opprette egne abonnementer og få pengene tilbake. 

Merknad fra Finans Norge:  Dekning av slike merkostnader må avklares med forsikringsselskapet. Huseiere som antar at evakuering kan bli langvarig, må også si opp eller pause abonnementer på bredbånd, TV, alarm o.l. i opprinnelig bopel.

Du har vedlikeholdsansvar

Leietakere har et ansvar for løpende vedlikehold i boligen. For eksempel skifte av lyspærer og batterier i røykvarsleren. Men blir ting er en del av boligen ødelagt, må utleier normalt dekke. Med andre ord så er det utleiers ansvar hvis eksempelvis varmtvannsberederen slutter å fungere. Ødeleggelser må du selvfølgelig også dekke, mens vanlig slitasje skal ikke dekkes. 

Finans Norge har tidligere besvart andre spørsmål angående forsikring, dette kan du lese mer om og se video av her: 

https://www.gjerdrum.kommune.no/virksomheter/alt-om-leirskredet/om-forsikring/ 


Publisert: 14.01.2021 14:22:22
Sist endret: 18.01.2021 13:27