Konseptene er utviklet gjennom en bred medvirkningsprosess og basert på tverrfaglige vurderinger. Over 100 innspill og samtaler, geotekniske føringer, råd fra NVE og prosjektgruppens faglige vurderinger er med.

Høringsperioden er 17. mars 2022 til 22. april 2022.

Gå inn på medvirkningsportalen for å lese mer. Her kan du laste ned konseptrapporten og komme med innspill i høringsperioden. Du finner lenke til medvirkningsportalen på startsiden vår: www.gjerdrum.kommune.no


Publisert: 18.03.2022 12:35:32
Sist endret: 01.02.2023 13:22