Høring av planprogram - kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Gjerdrum kommune lager ny kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Plan for dette arbeidet legges nå ut på høring.

Sist oppdatert: 28.02.2024 10:30 | Publisert: 15.02.2024 13:26:48

Hva er en kommunedelplan?

En kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv kan ses som et veikart for å utvikle og forbedre idretts- og friluftsområder i en kommune. Den hjelper til med å planlegge plassering av idrettsanlegg, hvordan de skal se ut og hvordan vi kan bruke naturen samtidig som vi bevarer den. Planen skal sikre at vi har gode steder for aktivitet - både egnede idrettsanlegg og gode utendørsområder.

Planen skal gi en strategisk retning for kommunen, men også vise hvilke konkrete prosjekter kommunen ønsker å satse på i årene framover.

Første fase i arbeidet med kommunedelplanen er planprogrammet som politikerne nå har behandlet. Planprogrammet beskriver prosessen, medvirkningen og plan for arbeidet. Loven krever et planprogram når vi skal lage en ny kommunedelplan.

Ikke bare kommunale prosjekter

Planen skal også omfatte det lag og foreninger selv ønsker å satse på i årene framover, og planen vil være grunnlag for kommunens prioritering av spillemiddelsøknader i årene som kommer. Derfor er det viktig at alle lag og foreninger som har egne prosjekter de vil gjennomføre i årene framover, deltar aktivt inn i prosessen.

Vi ønsker medvirkning!

For å lage en god og dekkende plan trenger vi aktive bidrag fra kommunens lag og foreninger og andre interesserte innbyggere og næringsdrivende.

Planprogrammet finner du i kommuens høringsportal. Klikk på lenketeksten for å komme til høringssaken. 

Frist for å gi innspill i høringen om planprogrammet er 31. mars 2024.

Kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv skal styre kommunens arbeid på området de neste tolv årene. 

Det vil bli gjennomført flere høringer og arbeids- og informasjonsmøter som er åpne for alle gjennom 2024, men dere kan allerede nå gi innspill til innholdet i planen.

Dere kan gjerne ta utgangspunkt i disse spørsmålene når dere gir innspill.

 1. Har ditt lag/din forening ønske om å gjennomføre nye prosjekter - små eller store - i årene som kommer? 
 2. Hvordan er det med rekrutteringen av medlemmer?
 3. Hva er de største utfordringene dere ser fremover?

Lag og foreninger og andre interessenter kan melde inn sine innspill direkte Gjerdrum kommune på høringsportalen vår i høringsperiodene eller til postmottak@gjerdrum.kommune.no.  Husk å merke forsendelsen med “KDP Idrett”.

Fremdriften er viktig!

Gjerdrum kommune har en gjeldende plan for idrett, anlegg og friluftsliv, men den utløper i 2024. Vi trenger derfor en ny plan fra årsskiftet.

Mer om medvirkningsarbeidet

For å få gode drøftinger i arbeidet, har vi laget en egen ekstern gruppe som skal samarbeide med kommunen i prosessen. Denne gruppen er i tillegg til høringer og arbeids- og informasjonsmøter som er åpne for alle. Gruppen vil etter planen bestå av:

 • Gjerdrum idrettsråd
 • Gjerdrum Turlag
 • Gjerdrum Jeger og Fiskerforening
 • Elevrådet ved Gjerdrum ungdomsskole

Mer om rollen til Gjerdrum idrettsråds 

Gjerdrum idrettsråds rolle er å høre og samordne idrettens behov. Idrettsrådet skal være kommunens samarbeidspartner når det gjelder idrettens vilkår i kommunen.  Informasjon om hvem som sitter i idrettsrådet finner du i oversikten hos Norges idrettsforbund. Klikk her for å komme til informasjonssiden for Gjerdrum idrettsråd.

Følgende organisasjoner ligger under Gjerdrum idrettsråd:

 • Ask Billiard Club
 • Gjerdrum Atletklubb 
 • Gjerdrum Danseklubb 
 • Gjerdrum Golfklubb 
 • Gjerdrum Hestesportsklubb 
 • Gjerdrum Idrettslag
 • Gjerdrum Motocross
 • Gjerdrum Og Omegn Helsesportlag 
 • Gjerdrum Orienteringslag 
 • Gjerdrum Pistolklubb 
 • Romeriksåsen Sykkelklubb 
 • Søndre Eikeberg Rideklubb 

Her er idrettsrådets e-postadresser: