Høring av forslag til endring av minsteareal for hjort

Endring av lokal forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr.

Sist oppdatert: 20.06.2024 15:04 | Publisert: 20.06.2024 15:01:58