Høring - tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket

Det foreligger nå utkast til tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket i Gjerdrum kommune for perioden 2018 - 2021.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Utkastet er sendt ut på høring til aktuelle organisasjoner slik at landbruket lokalt får muligheten til å komme med innspill og kommentarer til tiltaksstrategien.

Kommunen er vedtaksmyndighet for søknader om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler). I den forbindelse har kommunen utarbeidet en strategiplan for lokale miljøtiltak.

Tiltaksstrategien for 2013 - 2016 foreslås i stor grad videreført, men med følgende vesentlige endringer:

  • Maksimal tilskuddssats på utbedring av hydrotekniske anlegg er økt til 70 %.
  • Mulighet for å søke tilskudd til andre typer miljøtiltak.

Eventuelle merknader til tiltaksstrategien kan rettes til Gjerdrum kommune innen 12.4.2018 - Bruk postmottak@gjerdrum.kommune.no eller Gjerdrum kommune, Postboks 10, 2024 Gjerdrum.

Kommentarer og innspill merkes med saksnummer 2018/305.

Høring - tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket i Gjerdrum kommune for perioden 2018 - 2021


Publisert: 12.03.2018 13:22:35
Sist endret: 12.03.2018 13:22