Helsestasjon for seniorer

Helsestasjonen er et tilbud for seniorer i Gjerdrum. Vi kan tilby uforpliktende helsesamtale om hvordan man ser for seg årene fremover med tanke på helse, aktivitet og bolig.

Sist oppdatert: 15.01.2024 10:52 | Publisert: 04.01.2024 11:56:57

Mann i samtale med helsepersonell

Foto: Gjerdrum kommune

Helsestasjon for seniorer er på følgende dato:

 • 11. januar - Velferdsteknologi
 • 25. januar - Demenskoordinators rolle
 • 1.februar - Stell og bruk av høreapparater
 • 15. februar - Søknader og Tjenester v/ Mottak og utredning
 • 29. februar - Eldre og mental helse v/ Diakon
 • 14. mars - Informasjon fra Dagsenter for eldre- og psykisk helse
 • 11. april - Tilrettelegging av bolig
 • 25. april - Fallforebygging
 • 9. mai - Hverdagsrehabilitering
 • 23. mai - Informasjon fra Frisklivssentralen
 • 6. Juni - Besøk fra Frivillighetssentralen
 • 20. juni - Sommeravslutning med film, sommerquiz og kake

På hver samling har vi fokus på sosialt samvær, og vi har besøk av en foredragsholder som har et fremlegg i et aktuelt tema. Alle temaforedrag starter kl. 10.50.

Helsestasjon for seniorer er åpen: kl. 10.30- 13.30 på helsehuset. Inngang B, 2. Etasje, Finstua. 

Har du spørsmål så ta kontakt med Laila Mellesmo på telefon 47 48 40 40 eller e-post: laila.mellesmo@gjerdrum.kommune.no