Hvem kan komme hit?
Dette er et tilbud til alle seniorer i Gjerdrum. Helsestasjonen tilbyr uforpliktende helsesamtale om hvordan man ser for seg årene framover med tanke på helse, aktivitet og bolig. Tilbudet er gratis.

Hvor finner du oss?
Gjerdrum Bo- og behandlingssenter
Finstua på sykehjemmet
Inngang B (ved helsestasjonen for barn)

For mer informasjon kan Laila kontaktes på tlf. 47 48 40 40 mellom kl. 10-14.

Vi starter
• Torsdag 9. desember kl. 10–14.
• På åpningsdagen serveres gløgg og pepperkaker.

Les mer i vår brosjyre.docx

 


Publisert: 23.11.2021 08:49
Sist endret: 23.11.2021 08:52