Innhold

En fullvaksinert helsepersonell ansatt i Gjerdrum kommune har fått påvist smitte av covid-19. Ettersom vedkommende er vaksinert, er sannsynligheten for videreføring av smitte betydelig redusert.

Kolleger, tjenestemottakere og andre berørte er kartlagt og kontaktet.


Publisert: 15.07.2021 18:09:45
Sist endret: 15.07.2021 18:09