Innhold

I uke 38 vil Gjerdrum og Nannestad HV-område gjennomføre årlig HV-trening i Ulvedalen. Treningen starter mandag 20. september og holder på til fredag 24. september med ca. 185 personer. 

I løpet av treningen vil det bli en del økt aktivitet på veiene ut og inn til Ulvedalen via Kniplia. Videre vil det være skyting på skytebanene i Ulvedalen hele dagen. HV vil også bruke løsammunisjon ifm. taktiske treninger i terrenget rundt skytebanene. Politiet gjennomfører sine vanlige skytekurs i tiden kl. 09.00-15.00 også den uken. 

Aktivitetene vil foregå i tiden ca. kl.08.00- ca.20.00 daglig mandag-torsdag. Det legges ikke opp til aktiviteter ut over dette med unntak av noe transport.  

Har du spørsmål om treningen, kan områdesjef Rune Meier kontaktes på 934 80 414 eller hv02203@gmail.com


Publisert: 14.09.2021 13:57:17
Sist endret: 14.09.2021 13:57