Innhold

I forbindelse med vannledningsbruddet på Brådalsfjellet, ble det tatt vannprøver for å sjekke drikkevannskvaliteten. Vannledningsbruddet førte til at abonnenter på de høytliggende områdene på Kulsrud, Kniplia og Brådalsfjellet var uten vann en kort stund. Ved trykkfall er det fare for innsug av forurenset vann i ledningen. Vannprøvene som ble tatt 3.4 viser god drikkevannskvalitet. Det er også tatt oppfølgende vannprøver torsdag 4.4, og prøvesvar forventes å foreligge neste dag. Berørte abonnenter har fått informasjon på SMS.

Oppfølgende prøver viser også god drikkevannskvalitet og vannet er trygt å drikke.


Publisert: 08.04.2019 09:04:57
Sist endret: 08.04.2019 09:04