I pressemeldingen skriver utvalget:

— Kvikkleireskredet i Gjerdrum viste hvilket skadepotensial slike skred har. For å forebygge kvikkleireskred må vi blant annet kartlegge mer, gjennomføre flere sikringstiltak og ha bedre kontroll på menneskelig aktivitet i områder med fare for kvikkleireskred.

— Det gjøres i dag mye godt forebyggende arbeid, men for å hindre at slike skred skjer igjen må vi gjøre enda mer, sier utvalgsleder Inge Ryan.

Utredningen skal sendes på høring. Dokumentet har tittelen: NOU 2022:3 På trygg grunn - Bedre håndtering av kvikkleirerisiko.

Klikk her for å lese pressemeldingen.

Klikk her for å se opptak av sendingen fra presentasjonen/overleveringen av utredningen.

Klikk her for å lese NOU-en


Publisert: 28.03.2022 10:50:06
Sist endret: 08.02.2023 18:13