Det regjeringsoppnevnte Gjerdumutvalget har siden februar i år jobbet med å undersøke årsakene til kvikkleireskredet 30. desember. Utvalget ledes av tidligere stortingspolitiker og fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan. Ryan vil legge fram hovedfunnene i rapporten og overlevere den til olje- og energiminister Tina Bru. 

Pressekonferansen kan følges direkte på www.regjeringen.no, og sendingen kan lastes ned i etterkant.

Gjerdrumutvalgets mandat er todelt. I tillegg til å undersøke årsakene til skredet i Gjerdrum, skal utvalget vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av kvikkleireskred i hele landet. Utvalget skal levere en samlet utredning i form av en offentlig utredning (NOU) innen 31. januar 2022.

Se utvalgets mandat ved å klikke her.

Mer info om utvalget kan leses på utvalgets eget nettsted her.


Publisert: 28.09.2021 11:38:07
Sist endret: 23.01.2023 15:22