Gjerdrum kulturhus - hva nå?

Innspill ønskes!

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gjerdrum kommune tok sommeren 2017 over eierskap og drift av Gjerdrum kulturhus. Nå
gjennomfører administrasjonen en mulighetsstudie m.t.p. videre utvikling av huset, på både kort og
lang sikt. Til å lede det arbeidet er Rune Håndlykken/Kulturhusplan, leid inn som ekstern konsulent. I
tillegg knyttes akustiker og arkitekt på arbeidet. Målet er å ha en rapport klar i løpet av våren 2018,
som kan være retningsgivende for prioriteringer og beslutninger i årene som kommer.


I forbindelse med arbeidet med mulighetsstudien er det utrolig viktig med innspill fra brukere og
innbyggere for øvrig. Alt av interesse. Fyr løs!

Innmelding av konkrete ønsker, tanker og behov gjøres innen 15.02.18 til
postmottak@gjerdrum.kommune.no med følgende tekst i emnefeltet:

Innspill Gjerdrum kulturhus – «navn avsender».

Spørsmål til hjelp:

  • Hva er bra med kulturhuset per i dag?
  • Hva bør/kan forbedres/utvikles?
  • Hva er viktigst å gjøre noe med, hva bør prioriteres først?

Aktuelle momenter, bl.a.:

  • Aktiviteter/tilbud
  • Rom
  • Teknisk utstyr
  • Akustikk/støyisolasjon
  • Tilrettelegging/sørvis
  • Informasjon
  • Målgruppe/hvem huset skal være for

De som deltok på det åpne møtet 17. januar 2018 oppfordres til å melde inn sine innspill skriftlig i
denne runden. Storbrukerne av huset oppfordres spesielt til å melde inn sine tanker og
prioriteringer. Innspill fra folkemøtet, facebook og intervjurunde ved butikkene, i forbindelse med
eierskapssaken i 2016, tas også med inn i prosessen.


Når fristen har gått ut vil innspillene gjennomgås og være med å danne grunnlag for
mulighetsstudien. En referansegruppe vil bli satt ned for å gi ytterlige innspill til studien. Ønsker
du/dere å være med der, er det fint om dere melder inn det også. Det gjøres også intervjuer av
enkeltpersoner knyttet til huset for å sikre et bredt informasjonsgrunnlag.


Har du spørsmål, ta kontakt.


Publisert: 06.02.2018 12:34:48
Sist endret: 06.02.2018 12:34