Innhold

Gjerdrum kommune skal asfaltere deler av følgende veger i løpet av uke 25 og 26 i 2019

Mellomfjellet, Myrullvegen, Sagvegen, Røyskattvegen, Skogvegen og Vangsdalen.

Arbeidene vil kunne medføre noe venting og det bes om forståelse for dette. Vis hensyn til de arbeidene og vennligst ingen parkering i eller ved vegene. Peab Asfalt er vår entreprenør.


Publisert: 14.06.2019 10:51:39
Sist endret: 14.06.2019 10:51