Innhold

Gjerdrum kommune oppretter hjelpetelefon

Gjerdrum kommune har i forbindelse med leirskredet opprettet en hjelpetelefon for innbyggerne som er bekymret for seg selv eller sine nærmeste.  

På hjelpetelefonen får du snakke med personell som kan bistå med støttesamtaler og veiledning til hvor du kan få hjelp. Hjelpetelefonen er åpen fra tirsdag 12. januar.   

Ønsker du å ringe, kan du nå oss på telefon: 481 11 436.

Åpningstiden er mandag - fredag: 10.00 -18.00.

Hvis du har behov for å akutt hjelp må du kontakte legevakt på 116 117/ 63 97 40 00.


Publisert: 11.01.2021 16:36:25
Sist endret: 11.01.2021 16:37