I tiden etter politiets siktelse har kommunen med hjelp fra advokatfirmaet Wiersholm gått gjennom siktelsen, politiets dokumentasjon og de faktiske forholdene i saken. I dette arbeidet er det funnet fram tilleggsinformasjon som er relevant for saken - både dokumentasjon fra kommunens arkiver og informasjon fra nåværende og tidligere ansatte i kommunen.

I forbindelse med brevet og utredningen til statsadvokaten, har kommunen sendt ut en pressemelding. Klikk her for å lese pressemeldingen.

Kommunen vil offentliggjøre utredningen så snart det er mulig i tilknytning til statsadvokatens arbeid. 


Publisert: 18.05.2022 17:25:46
Sist endret: 21.06.2022 11:52