Innhold

Fra 1.3.2019 er Br. Stenskjær Transport – Septik AS leverandør på slamtømming av private avløpsanlegg i Gjerdrum.

Har du behov for ekstra slamtømming, kan du kontakte Br. Stenskjær direkte på tlf. 629 74 000.


Publisert: 28.02.2019 15:29:55
Sist endret: 28.02.2019 15:29