Innhold

Abonnenter i Gjerdrum kommune forsynes med vann fra Nedre Romerike vannverk IKS (NRV) og Gimilvann SA, se kart på hvor grensen i bygda går. Vann fra NRV renner via kommunalt vannledningsnett (Ask kommunale vannverk) før abonnentens stikkledning og inn i huset. Vannprøver av drikkevannet, som tas av Gjerdrum kommune, NRV og Gimilvann SA, tilfredsstiller kravene i Drikkevannsforskriften.

Gjerdrum kommune har ansvar for vannkvaliteten og det kommunale vannledningsnettet, og tar vannprøver av ledningsnettet og høydebassenget annenhver uke.

NRV er et avansert og moderne vannverk med omfattende rutiner for vannbehandling, overvåking og varsling, med doble sikkerhetsbarrierer som sikrer at vannet til enhver tid er trygt å drikke. Vannkvaliteten overvåkes både gjennom online sensorer og ved et omfattende prøvetakingsprogram godkjent av Mattilsynet. NRV tar ukentlige prøver av vannet gjennom vannbehandlingsprosessen og på nøye utvalgte steder i ledningsnettet for å sikre kvaliteten på vannet som leveres til eierkommunene, Gjerdrum, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum. NRV tar også månedlige vannprøver i alle høydebassengene i regionen, både egne og kommunale.

Gimilvann SA jobber hele tiden for å sikre at drikkevannet, fra vannkilder til renseanlegg og høydebasseng og fram til abonnentene holder god kvalitet. Vannprøver tas regelmessig, etter en prøveplan som er godkjent av Mattilsynet, for å sikre kvaliteten på vannet som leveres til Gjerdrum kommune. Gimilvann SA har ansvar for vannkvaliteten og sitt ledningsnett, og store deler av ledningsnettet er skiftet ut, slik at lekkasjer er nede på et svært lavt nivå.

For mer informasjon, se kommunens hjemmesider og http://nrva.no/index.php/drikkevann og Gimilivann sine hjemmesider


Publisert: 21.06.2019 13:29:30
Sist endret: 21.06.2019 13:29