Innhold

Nå er de kommunale avgiftene for vann, avløp, feiing og renovasjon klare for å sendes ut, med frist 01.09.2019.

De kommunale avgiftene er tjenester etter selvkostprinsippet, som bygger på prinsippet om at brukerne av dagens tjenester skal betale det tjenestene koster. Et annet viktig prinsipp er at kommunen skal kunne få tilbake de utlegg de har hatt knyttet til anskaffelsen, samt bli kompensert for den kapitalen kommunen har bundet opp ved anskaffelsen. Det er Kommunestyret som vedtar de årlige avgiftene, ut fra hva som er nødvendige kostnader for å produsere tjenestene i kommunen.

Henviser for øvrig til prislisten på Gjerdrum kommune sin hjemmeside.


Publisert: 06.08.2019 08:48:14
Sist endret: 06.08.2019 08:48