Utover tradisjonell bo- og behandlingstjeneste, så er bl. annet tilbud om helsestasjon for barn og unge og helsestasjon for eldre kommet til.

I forbindelse med navneendringen så har det vært bred involvering fra eldrerådet, ungdomsrådet og ansatte på Gjerdrum helsehus.

Gjerdrum helsehus er et navn som er varig, inkluderende og enkelt.

Velkommen til oss!


Publisert: 11.05.2023 13:08:54
Sist endret: 11.05.2023 13:08