Innhold

Hvis noen trenger bistand til skyss, ta kontakt snarest med styrer Trine på 481 07 578 / trine.jorgensen@gjerdrum.kommune.no.

OBS! Vegen til Misjonshuset er smal. Av sikkerhetsmessige grunner skal derfor all trafikk til og fra huset skje som enveiskjøring. Innkjøring fra Nannestadvegen/fv 120 (bom er åpnet), utkjøring til Gjerivegen (ny vei er opparbeidet langs jordet), som vist i denne skissen: Mandag vil Heimevernet bistå med veiledning av kjøremønsteret.

Bildegrunnlag hentet fra Google Maps. 

De som bor i Askhøgda er ikke pålagt å følge dette kjøremønsteret. 

En stor takk til Gjerdrum Normisjon som stiller lokalene til disposisjon! Takk også til personalet i barnehagen og alle som har bidratt med leker, utstyr, hjelp og støtte! 

For all annen informasjon henvises det til e-post som barnehagen sender direkte til sine barn og foresatte.


Publisert: 08.01.2021 22:18:15
Sist endret: 08.01.2021 22:36