Prosessen som nå starter, ble vedtatt i kommunestyret 7. april. En presentasjon av hele prosessen ligger her:

Strategi og scenariprosess Gjerdrum presentasjon av arbeidsopplegg

– Jeg er veldig glad for at vi nå kan begynne å konkretisere arbeidet i «Gjerdrum – veien videre». Det er mange sår fra raset som det kommer til å ta lang tid å lege, og noen av dem kommer til å være med oss livet ut. Å finne veien videre for Gjerdrum, kan for mange være en måte å bearbeide det vanskelige på. Vi står sammen i dette, sier ordfører Anders Østensen.

 

Kommunestyret la vekt på behovet for å ha en god og involverende prosess for hvordan Gjerdrum skal utvikles videre. Kommunestyret har eierskapet til prosessen og skal holdes løpende orientert. Medlemmer av formannskapet vil sammen med representanter fra frivillighet, ungdomsråd, eldreråd, sameier, næringsliv og innbyggere bli invitert til å delta på tre store verksteder i perioden mai-august. I tillegg arrangerer vi ungdomsverksted og en egen innbyggerdialog. Målet er å engasjere alle i kommunen, og ingen konklusjoner er gitt på forhånd. Arbeidet skal pågå fram til september/oktober 2021, og skal munne ut i en hovedretning for utviklingen av kommunen.

 

– Dette er en dugnad for hele bygda. Jeg håper alle som har lyst opplever at de får bidratt, og at prosessen vil skape positivt engasjement. Hele prosessen skal være åpen og involverende. Jeg håper vi får fram ulike tanker og ideer, og masse engasjement for hvilken retning Gjerdrum skal utvikles i tiårene framover, sier ordfører Anders.

 

Skredulykken vil få store konsekvenser for hvordan Gjerdrum skal utvikles videre. I arbeidet som nå kommer i gang, skal vi lage scenarier som får frem veivalgene vi står overfor. Diskusjonene skal både handle om hva vi gjør med området som ble rammet av skredet, hva som bør skje med Ask sentrum og hva vi gjør for å utvikle hele Gjerdrum som kommune og fellesskap.

 

– I gjenoppbyggingen og utviklingen av Gjerdrum har vi bruk for alle gode krefter og støtte fra staten, Viken fylkeskommune, NVE og andre instanser. Vi har hentet inn profesjonelle rådgivere i gjennomføringen av prosessen, for å sikre at det er høy kvalitet på det arbeidet som gjøres. De har vært med på slike prosesser før. Det gir oss trygghet og mulighet til å konsentrere oss om innholdet i scenariene og anbefalingene.

 

Fakta om prosessen

 • Gottlieb Paludan Architects (GPA) er ansvarlig for prosessen, og har med Dietz Foresight, NSW Arkitektur og AFRY på laget
 • Prosjektleder: Ellen Melander (GPA)
 • Ekspert på scenarier og prosessleder: Jan Dietz (DF)
 • Arbeidet med dybdeintervjuer starter umiddelbart
 • Det planlegges tre hovedverksteder:
  • 10.-11. mai: Trender og drivkrefter
  • 1.-2. juni: Scenarier og veivalg
  • 19.-20. august: Strategisk retning for Gjerdrum
  • Det blir også arrangert et eget ungdomsverksted
  • Innbyggerdialog planlegges til høsten

Publisert: 09.04.2021 13:49:40
Sist endret: 20.01.2023 09:53