Innhold

I møte 11. mai 2022 valgte kommunestyret å gi sin tilslutning til konsept 1 for skredområdet. Nå går prosjektet over i neste fase, som kalles forprosjektfasen.

De første skissene for park lengst nord i skredområdet kan se her.


Publisert: 23.05.2022 10:05:59
Sist endret: 23.05.2022 10:07