Det er usikkert hvor lenge fylkesvei 120 Byvegen gjennom Ask vil være stengt, som følge av jordraset.
For å sikre at gang- og sykkelveien langs Gjerdrumsvegen kan ferdigstilles og tas i bruk, starter vi nå arbeidet igjen.
I tillegg er det viktig å få ferdig vann- og avløpsarbeidet for Ullensaker kommune, for blant annet å sikre tilgang på brannvann i området.

Redusert framkommelighet
Det vil pågå arbeid med gang- og sykkelveien utenom rushtidsperiodene:

  • Mandager, tirsdager og onsdager fra kl. 09.00 til 15.00 og fra kl. 17.00 til 23.00.
  • Torsdager fra kl. 09.00 til 15.00. 

Mens arbeidet pågår vil kun ett kjørefelt være åpent for trafikk, og trafikken dirigeres manuelt eller ved lysregulering.
Når det ikke pågår arbeid, er begge kjørefeltene åpne for trafikk. Det arbeides ikke på anlegget fredager, lørdager og søndager.

Les mer om prosjektet på: viken.no/fv1542gjerdrumsvegen

Kontaktperson for prosjektet: Anders Mjell, prosjektleder, e-post: andersmj@viken.no, tlf. 907 44 210.


Publisert: 08.03.2021 12:35:21
Sist endret: 23.01.2023 15:18