Generelt om leirskredfare

Kvikkleireskred er isolerte hendelser og er knyttet til grunn- og terrengforhold på det aktuelle stedet. I forbindelse med kvikkleireskredet ved Ask har NVE i samråd med fageksperter fra NGI og Multiconsult vurdert områdene i nærheten av skredet ved Ask, og har anbefalt evakuering deretter.

Det er viktig å merke seg at kvikkleireskredet ved Ask ikke tilsier at det er økt fare for kvikkleireskred andre steder i kommunen. 


Publisert: 31.12.2020 20:47
Sist endret: 04.01.2021 16:20