Viken fylkeskommune bekrefter at planlagt tidspunkt for gjenåpning av fylkesvei 120 er i løpet av september. Nærmere bestemt dato er ennå ikke avklart, men blir formidlet når den er fastsatt.

Viken fylkeskommune formidler at dette arbeidet har høy prioritet hos dem.

Bilde av Fv 120 tatt 18.08.21 


Publisert: 18.08.2021 11:14:26
Sist endret: 23.01.2023 14:51