Innhold

Per nå er det uavklart når fylkesveg 120 vil gjenåpnes, men det forventes at dette vil ta lang tid. Gjerdrum kommune er i dialog med Viken Fylkeskommune om å etablere en midlertidig vei langs en alternativ trasé.


Publisert: 12.01.2021 18:11:43
Sist endret: 12.01.2021 18:11