Fylkesveg 120

FV 120 nordover fra Ask er nå åpen for fri ferdsel, men med en vektbegrensning på 3,5 tonn.

Veien fra FV 120 østover mot Heni kirke er også åpen.


Publisert: 02.01.2021 07:04
Sist endret: 04.01.2021 16:27