Tonje Brenna takket i sin tale lokalbefolkningen for tålmodigheten under byggearbeidene. Hun sa at hun var glad for at Viken som veieier har klart å utføre arbeidene så raskt og fått på plass en trygg og god vei.

Anders Østensen betegnet gjenåpningen av fv 120 som en milepæl i arbeidet med å bringe Gjerdrumsamfunnet tilbake til en mer normal hverdag. Han sa også at vi vil bli minnet om tragedien som traff oss når vi ferdes gjennom området, og at våre tanker vil gå til de som ble hardest rammet. Videre takket ordfører Viken fylkeskommune for vel gjennomført arbeid.

Viken fylkeskommune har en fyldig dekning av åpningen på sin nettside. I saken er det også informasjon om arbeidet som ligger bak dagens gjenåpning av veien. Klikk her for å lese saken

Her er noen bilder fra åpningen:

Tonje Brenna og Anders Østensen fjerner sperringene

Tonje Brenna og Anders Østensen fjerner kjeglene som sperrer veien

En syklist er først ned bakken

En syklist er først ned bakken

Trafikken sørover er åpnet

Trafikken sørover er åpnet

Begge løp er åpnet

Trafikken åpen i begge løp

Tonje Brenna taler

Tonje Brenna taler

Anders Østenen taler

Anders Østensen taler

Bra oppmøte i det fine været

Bra oppmøte i det fine været

Snart klart til åpning

Dronebilde rett etter åpning

Bilder: Viken fylkeskommune, Romerikes Blad, Gjerdrum kommune


Publisert: 09.09.2021 15:33:54
Sist endret: 01.02.2023 13:14