Innhold

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Søknadsfristen er 1. september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du her.


Foto: Lotteri- og stiftelsestilsynet.


Publisert: 19.05.2020 11:08:24
Sist endret: 19.05.2020 11:08