Innhold

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, eller ligger eiendommen din inntil et vegkryss? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss (jf. Vegloven §31 og §43).

Gjerdrum kommune oppfordrer alle til å bli med på en dugnad for å unngå ulykker i din gate eller veg. Klipp hekker og busker ved din eiendom, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. På den måten tar du ditt ansvar, og du bidrar til større trygghet i lokalmiljøet. 

Statens vegvesen har utarbeidet en informasjonsbrosjyre som enkelt forklarer hvordan du sørger for fri sikt ved eiendommen din.

Spørsmål om fri sikt kan sendes til teknisk etat på postmottak@gjerdrum.kommune.no 


Publisert: 04.08.2017 09:09:51
Sist endret: 04.08.2017 09:09