Forsinket oppstart av vannforsyning til Gjerdrum fra NRV

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ved igangkjøring av ny hovedvannledning til Gjerdrum ble det oppdaget lekkasje i flere skjøter på ledningen. Selv om lekkasjene er utbedret har NRV på basis av foreliggende kunnskap om årsaken konkludert at ledningen ikke kan godkjennes som driftsklar på nåværende tidspunkt. Utførende entreprenør er i dag varslet om reklamasjon. Entreprenøren forutsettes å iverksette umiddelbar planlegging av utbedring. Så snart det foreligger en plan for utbedring vil NRV komme tilbake med ytterligere informasjon om når anlegget kan forventes driftsklart.

NRV beklager det inntrufne, men mener det er riktig å gjennomføre nødvendige tiltak nå for å sikre et langsiktig robust vannforsyningsanlegg til Gjerdrum.


Publisert: 11.09.2017 14:01:16
Sist endret: 11.09.2017 14:01