Innhold

De to kommunale barnehagene, Grønlund og Gjerdrum, har våren 2019 gjennomført brukerundersøkelser. Kommunen har i likhet med mange andre kommuner benyttet seg av en spørreundersøkelse som er utarbeidet av KS for kommunene. Dette er en annen undersøkelse enn den Romerikes Blad bruker som kilde i sin sak om barnehager 4. september. Undersøkelsen viser at foresatte som har barn i Gjerdrum barnehage og Grønlund barnehage er svært fornøyde. Begge de kommunale barnehagene skårer 5,5 på spørsmålet «Alt i alt, i hvor stor grad er du fornøyd med barnehagen barnet går i?» Barnehagene scorer høyt på alle områder. Spesielt godt fornøyde er de foresatte med hvordan barnehagene legger til rette for barns læring og sosiale utvikling samt at både barn og voksne oppleves å bli tatt på alvor. Foreldrene har svart på i alt 31 spørsmål, og begge barnehagene har et snitt på 5,2 når man slår sammen samtlige spørsmål. I undersøkelsen gir foresatte uttrykk for at de ønsker mer medbestemmelse, informasjon og et bedre mattilbud.


Publisert: 04.09.2019 12:18:54
Sist endret: 04.09.2019 12:18