Forespørsel - Falne under 2. verdenskrig med tilhørighet til Gjerdrum kommune

Gjerdrum kommune ønsker å opprette et minnested med en minnestein over personene med tilhørighet til Gjerdrum som falt under 2. verdenskrig.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Det er gjennom et privat engasjement gjort et betydelig arbeid for å kartlegge aktuelle navn. Kommunen ber nå om bistand til å sikre at alle aktuelle navn blir registrert og vurdert. 

Kriteriene for tilhørighet er at personen må være født i Gjerdrum kommune og/eller ha vært bosatt i kommunen i krigsårene. Så langt har vi registrert følgende navn: Arne Bakken, Egil Huser, Sigurd Edvard Fossum, Karl Fritjof Schei og Karl Overn.

Dersom noen har informasjon om andre aktuelle navn, eventuell annen relevant informasjon, kan dette sendes på e-post til: postmottak@gjerdrum.kommune.no innen 21. august 2017.

Muntlige henvendelser kan rettes til ordfører Anders Østensen, telefon 66 10 60 11.


Publisert: 07.08.2017 12:57:45
Sist endret: 19.09.2017 10:24