NVE gjennomfører i disse dager grunnundersøkelser i områdene rundt Ask for en ny soneavgrensning etter skredet. Kartet under viser hvor det skal bores. 

Grunneiere som er direkte berørt, blir kontaktet for avtale om adkomst.

Arbeidene vil ikke være spesielt støyende utover motordur fra den beltegående boreriggen. På bildet under ser dere boreriggen som vil flyttes rundt sammen med utstyrsbilen.

Borerigg og bil på jorde   Kart grunnundersøkelser


Publisert: 17.02.2022 22:35:02
Sist endret: 10.01.2023 13:29