Fakturering Gjerdrum barnehage og SFO Gjerdrum barneskole januar og februar

Fakturaene for januar for barnehage og SFO ble sendt ut før jul. Gjerdrum barnehage og SFO Gjerdrum barneskole måtte stenge noen dager på grunn av skredet.

Gjerdrum barnehage startet opp igjen mandag 11. januar, og SFO Gjerdrum barneskole starter opp igjen mandag 18. januar.

De dagene barnehage eller skole har vært stengt, vil bli trukket fra i februarfakturaen.


Publisert: 13.01.2021 13:29
Sist endret: 13.01.2021 13:31