Faktura for kommunale avgifter er sendt ut

Nå er de kommunale gebyrene for vann, avløp, feiing og renovasjon sendt ut, med frist 28.02.2024.

Sist oppdatert: 08.02.2024 07:16 | Publisert: 07.02.2024 15:04:57

Faktura for kommunale avgifter

Vann- og avløpstjenestene er tjenester etter selvkostprinsippet, som bygger på prinsippet om at brukerne av dagens tjenester skal betale det tjenestene koster. Et annet viktig prinsipp er at kommunen skal kunne få tilbake de utlegg de har hatt knyttet til anskaffelsen, samt bli kompensert for den kapitalen kommunen har bundet opp ved anskaffelsen. Det er kommunestyret som vedtar de årlige vann- og avløpsgebyrene, ut fra hva som er nødvendige kostnader for å produsere tjenestene i kommunen.

Visste du at du kan velge mellom å motta faktura 4 eller 12 ganger i året?

På nettsiden til kommunen under Min side kan du nå velge mellom å motta faktura for kommunale avgifter 4 eller 12 ganger i året.

Velg fakturahyppighet

Du velger mellom flere fakturaer med et lavere beløp, eller færre fakturaer med et høyere beløp. Beløpet du må betale for et år vil være det samme. Som en standard ligger alle inne med 4 fakturaer i året. Ønsker du endring til 12 fakturaer i året, må du endre på Min side.

Slik endrer du antall faktura i året:

Logg på Min side, velg Min Eiendom og fakturahyppighet