Rapporten beskriver og evaluerer de fleste sider av redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen. Det er beskrevet 40 beste praksis-punkter hvor aksjonen fungerte bra og som kan fremheves som gode eksempler, og 67 læringspunkter. 

Hovedredningssentralen har på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet gjennomført evalueringen av redningsaksjonen og den akutte krisehåndteringen av kvikkleirekatastrofen. 

Rapporten ble overlevert til Justis- og beredskapsdepartementet 1. juni og offentliggjort i går. 

Rapporten er publisert på regjeringens nettside og finnes ved å følge denne lenken.

Forside rapport - illustrasjon

 


Publisert: 04.06.2021 11:09:42
Sist endret: 01.02.2023 13:12