Oppheving av evakueringssonen betyr imidlertid ikke at området blir åpent for alle. Store deler av området vil fortsatt være anleggsområde. For å ivareta sikkerheten for alle, vil det fremdeles være behov for å gjerde inn området det jobbes på.

Gjerdene vil bli flyttet etter hvert som anleggsarbeidet går framover.

Evakueringssonen oppheves fordi det ikke lenger er skredfare i området. NVE har nå sikret området slik at gjenværende bebyggelse har sikkerhet tilsvarende det som gjelder for ny bebyggelse.

Klikk her for å lese brevet fra politiet.


Publisert: 11.08.2023 11:00:11
Sist endret: 18.08.2023 09:03