Evakueringen av Kogstad er opphørt

Evakueringen av Kogstad er opphørt etter at Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) har besluttet at det er trygt å vende hjem.

Beboerne det gjelder skal være informert av kommunen via sms/talemelding/e-post. 

Dersom du bor i området der evakueringen er opphevet, men ikke har fått varsling fra kommunen, ta kontakt på 66 10 60 00.

Her kan du lese hvilke vurderinger som er gjort : https://www.nve.no/nytt-fra-nve/nyheter-skred-og-vassdrag/nve-fortsetter-bistand-i-redningsarbeid-og-vurdering-av-evakuerte-omrader/


Publisert: 03.01.2021 16:36
Sist endret: 04.01.2021 16:40