Innhold

Opphever evakuering for området rundt Gjerdrum barneskole, Eivindsstuen, Hønsisletta og Vestvangområdet

Politiet har nå besluttet at enkelte av de evakuerte beboerne i Ask sentrum kan flytte tilbake.

– Det er veldig gledelig første skritt i prosessen med å normalisere forholdene for våre innbyggere, sier ordfører Anders Østensen.

Det er politiet som har beslutningsmyndighet når det kommer til hvilke områder folk kan flytte tilbake til. Denne beslutningen gjøres på bakgrunn av anbefalinger fra NVE som baserer seg på faglig rådgivning fra NGI og Multiconsult. I tillegg må vann, strøm og avløp fungere. Kommunen vil også så langt som praktisk mulig rydde snø og strø veier. Dette har kommunen sikret at fungerer før tilbakeflyttingstidspunkt

- Det området som nå åpnes for tilbakeflytting er grundig vurdert av NVE og deres konklusjon er at det er trygt å bo og oppholde seg i det frigitte området, sier Østensen

Evakuerte som er hjemmehørende i området ved barneskolen, Herredshuset, boligområdet Hønsisletta sør for skolen og Fv120 fra Gjerivegen sørover til og med avkjøring til Hønsigutua, samt Vestvang-området, kan fra og med fredag 8. januar kl. 10.00 flytte tilbake til sine hjem.
Det er ikke lov å passere sperringer, eller på noen annen måte ta seg inn i området eller boligene før det angitte tidspunktet.

De som nå får flytte hjem har mottatt en SMS fra kommunen. Bor du i disse områdene uten å ha fått varsel? Da ber vi deg ta konakt med oss og eventuelt oppdatere informasjonen om deg selv i vårt system for å bli varslet.

 


Publisert: 07.01.2021 17:27:06
Sist endret: 07.01.2021 18:10