Innhold

I dag har vi flyttet en hel husdyrbesetning!

I dag ble hele husdyrbesetningen til en av gårdene i Fjeldstad-grenda evakuert. Det var denne gang snakk om å flytte 20 mjølkekuer og 34 ungdyr og kalver. Flytting av dyrene gikk veldig fint. Lokale husdyrbønder har bidratt i dette arbeidet.

Hele besetningen med mjølkekuer, ungdyr og kalver ble flyttet til to eksisterende besetninger i henholdsvis Ullensaker og Nes kommune. Tre traktorer med tilhengere beregnet for dyretransport ble benyttet. Disse tilhengerne ble delvis tettet til slik at dyra ikke skulle ble nedkjølt.
Flyttingen av husdyrene startet kl 10.00 i formiddag. Først ble melkekuene og tre små kalver fraktet ut av området og videre med traktorer og tilhengere til en gård i Ullensaker. Disse kalvene ble tildekket med dekken, og hadde et eget avlukke i tilhengeren. Mye halm og flis ble benyttet.

Etter kl 12.00 ble resterende ungdyr fraktet med traktor og tilhenger til en gård i Holter, Nannestad. Der ble disse dyrene omlastet til ordinære dyrebiler fra Nortura før de fraktes videre til en gård i Nes kommune.

Operasjonen med evakuering av dyreholdet var godt planlagt og ble gjennomført uten problemer. 


Publisert: 05.01.2021 16:15:34
Sist endret: 05.01.2021 16:40