Etablering av ny barnehage i Gjerdrum

Gjerdrum barnehage med 93 barnehageplasser, samt ansatte er evakuert som følge av leirskredet i Gjerdrum 30.1. På et ekstraordinært kommunestyremøte i Gjerdrum 4. januar vedtok kommunestyret etableringen av en ny midlertidig, langsiktig barnehage.

Det var behov for raskt å etablere en alternativ og midlertidig løsning for barnehagetjenester for de berørte av evakueringen. Det er blant annet vurdert flere geografiske plasseringer og hvordan man best kan benytte personalressurser. Det er på nåværende tidspunkt ikke aktuelt å plassere en ny barnehage innenfor sentrumsområdet.

Kommunestyret har vedtatt at den plasseres midlertidig, men langsiktig, på Grønlund med etablering av modulbygg. 

Modulbygg på Grønlund

Modulbygget plasseres på området ved siden av Grønlund barnehage på fotballbanen. Gjerdrum kommune eier arealet på Grønlund og det har stabile grunnforhold.

- Kommunestyret har vist en enorm omstillingsevne og positivitet for å finne en snarlig løsning på barnehagesituasjonen, sier kommunalsjef for oppvekst i Gjerdrum kommune, Aud Mork Bredesen.

- Jeg er imponert over samholdet, engasjementet og viljen til å legge til rette for å få lokalsamfunnet på beina igjen sier Bredesen.

Misjonshuset

Gjerdrum barnehage har utsatt oppstart etter jul til mandag 11. januar. Ansatte og frivillige er i gang med å etablere Gjerdrum barnehage på Misjonshuset frem til modulbygget på Grønlund er klart. 

Vi er rørt!

Bredesen er rørt over rausheten Gjerdrums innbyggere viser, samt hvordan frivillige og bedrifter stiller opp med ressurser. 

- Vi har mottatt leker og utstyr til barna, og gleder oss til å se alle igjen, avslutter Bredesen.


Publisert: 05.01.2021 16:40:26
Sist endret: 05.01.2021 16:44