Befaringene vil starte opp 27. september og pågå utover høsten. De vil bli utført til fots av personell fra NVE som er synlige med røde jakker.

NVE-jakke

Hoveddelen av arbeidet vil pågå i ukene 39 og 42. NVE har også bestilt geoscanning med helikopter for å gi et overordnet bilde av grunnforholdene. Helikopterkartleggingen er godt i gang og er omtalt i egne nyhetssaker.

- Kartleggingen er en del av et større prosjekt som ble startet i høsten 2020 for vurdering av kvikkleiresonene i de tre kommunene. Hovedmålet med prosjektet er å få et oppdatert bilde av faregrad og risiko i gamle kvikkleiresoner. Det skal gi grunnlag for å vurdere om det er behov for å utføre videre grunnundersøkelser og eventuelt sikringstiltak, sier prosjektleder i NVE, Ingrid Havnen.

Informasjon om kartlegging av kvikkleiresoner finnes på NVEs nettsider: https://www.nve.no/om-nve/spor-nve/om-kvikkleire/kartlegging-av-fareomrader/

Kontaktinformasjon

E-post: nve@nve.no
Tlf: 22 95 95 95


Publisert: 22.09.2021 13:13:46
Sist endret: 01.02.2023 13:20